TRADUCCIONS I VOCABULARI

De la mateixa manera que volem ser fidels al vocabulari fet servir en el doblatge, també volem aprofitar aquesta oportunitat per corregir alguns errors de traducció que es van cometre degut a que la història no havia revelat alguns detalls en aquell temps.

Aquí a sota us deixem el llistat amb les explicacions de les traduccións i termes que trobaràs als nostres subtítols.


Llistat de les noves traduccions per ordre d'aparició:

  • Home-Peix (en lloc de Tritó)Al dobltage català no es va fer la distinció entre "home-peix" (魚人 Gyojin) i "tritó" (人魚 Ningyo), segurament pel desconeixement de les diferències entre les dues races o perquè el nom kanji japonès d'un és simplement l'invers de l'altre (魚人 i 人魚).

  • Illa dels Homes-Peix (en lloc d'Illa dels Tritons): Igual que en el cas anterior, pel desconeixement de la diferència de raça entre "tritons" i "homes-peix", l'illa es tradueix a l'inrevés.
  • Gomu Gomu no...: En català el nom de la tècnica és "(Atac) de Goma Goma", en canvi en japonés és "de Goma Goma (Atac)". Aquest canvi és simplement per mantenir el suspens, el nom de les tècniques en català seguirà apareixent.


Llistat de termes per ordre d'aparició:

  • TD: Abrevaició de "Dial Tonal". Després de rumiar-ho bé, hem decidit deixar-ho com TD (トーンダイアル Tōn Daiaru) i no DT, ja que està fet pensant en el CD (Compact Disc).
  • Armored Jo: La versió japonesa fa ús de la paraula anglesa "Armored" (アーマード Āmādo), "Jo Armat" i "Jo Cuirassat" són traduccions vàlides però poc precises (Armat és Armed, no té el mateix significat) i fàcilment es poden confondre, per exemple, per un cuirassat (tipus de vaixell). Hem decidit deixar-ho en anglès.